Algemeen

ICT-NET (Kamer van Koophandel nummer: 53665961), verleent u hierbij toegang tot www.ict-net.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ICT-NET en derden zijn aangeleverd. ICT-NET behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ICT-NET zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ICT-NET niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ICT-NET garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ICT-NET wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ICT-NET.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Voor vragen over de site, onze diensten kunt u contact opnemen via e-mail, fax of telefoon. Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens.